tuingrondTuingrond van belang voor een optimale groei van graszoden. De ondergrond waarop graszoden groeien is erg van belang voor een goede groei. Het kan daarom erg handig zijn om gebruik te maken van de gratis bodemservice die Topgazon voor uw tuingrond aanbiedt. Kijk op onze contactpagina voor onze contactgegevens. Door ons een grondmonster toe te sturen, kunnen wij aan de hand van onze organische gazonkalk en bemesting analyseren hoe u uw grond het best kunt behandelen. Wij brengen u hiervan kosteloos een rapport uit, zodat u uw grond in optimale conditie kunt brengen. Belangrijke eigenschappen van grond zijn de pH-, de OSF en de E.C.-waarde die dit bezit. Tenslotte kunnen wij ook adviseren nieuwe tuinaarde in de bovenlaag van uw grond in te mengen. Hieronder gaat Topgazon kort in op deze kenmerken. Alle producten die u nodig heeft voor het bewerken van uw tuingrond verkopen wij in onze webshop. Neem hier eens een kijkje!

Tuingrond

De pH-waarde van uw grond. De pH-waarde, oftewel zuurgraad, bepaalt mede hoe geschikt uw grond is voor de groei van graszoden. Een pH-waarde van 7 wordt een neutrale tuingrond genoemd. Waarden onder een 7 een zure grond en waarden boven de 7 een basische (kalkrijke) grond. De graszoden van Topgazon gedijen het best op een grond die neutraal is. Op deze grond worden voedingsstoffen het best opgenomen en functioneert het bodemleven het beste. Daarnaast wordt er in deze toestand ook de beste bodemstructuur van de tuingrond bereikt. Hierdoor wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de bodem voldoende zuurstof voor de wortels bevat. Met onze organische gazonkalk kan uw grond worden verbeterd, wanneer deze te zuur is. In ons analyserapport geven wij nauwkeurig aan hoe u dit het beste kunt doen.

Tuingrond OSF

De OSF-waarde van uw tuingrond. Een belangrijk kengetal is de Organische Stof Fractie (OSF) van uw grond. De OSF-waarde brengt zowel van de hoeveelheid als van de kwaliteit van de OSF in uw grond in kaart. Deze waarde reguleert onder meer de water- en luchthuishouding, de afgifte van voeding voor de plant, de samenstelling van het bodemleven en het voorkomt bijvoorbeeld mede de uitspoeling van voedingsstoffen. De voor de plant belangrijke voedingsstoffen kunnen bij een bepaalde OSF-waarde grotendeels in de organische fractie aanwezig zijn en wat minder in het grondvocht in uw grond. Daarom is de OSF-waarde in uw grond van groot belang voor een optimale en evenwichtige groei. Onze organische plantenvoeding (Active Green) kan er voor zorgen dat uw tuingrond de juiste OSF-waarde voor onze graszoden krijgt. In ons analyserapport geven wij nauwkeurig weer hoe u dit voor elkaar kunt krijgen.

EC waarde tuingrond

De E.C.-waarde van uw tuingrond. De voedingswaarde (E.C) van uw grond kan het beste tussen de 0,35 en 1,0 mS/cm zitten. Wanneer deze waarde voor uw grond sterk afwijkt, geven wij in ons analyserapport aan hoe dit het beste verholpen kan worden. Mocht u vragen hebben over ons analyserapport? Mail of bel ons, wij helpen u graag met advies!